Podprogram 2021 – wyjaśnienia

Jak już informowaliśmy, w kwietniu 2022 r. żywność w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021 nie będzie wydawana.

Jak już informowaliśmy, w kwietniu 2022 r. żywność w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021 nie będzie wydawana.

W związku z pojawiającymi się obawami, że pomoc Ukrainie ograniczy pomoc dla Polaków skierowanych przez ECUS do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2021 wyjaśniamy, że nic takiego nie ma i nie będzie miało miejsca. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy pochodzi z innych źródeł - głównie ze zbiórek publicznych i darowizn od firm. Jednocześnie wyjaśniamy, że paczki żywnościowe z POPŻ nie będą wydawane w kwietniu z powodu braku wystarczającej ilości produktów spożywczych dostarczonych do Banku Żywności. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy były trudności w zakontraktowaniu tych dostaw u producentów, które spowodowane zostały rosnącą inflacją i ogólną sytuacją gospodarczą w kraju.

Z powodu przesunięcia terminów dostaw żywności od producentów do magazynu Banku Żywności koniecznym okazało się również przesunięcie terminu wydawania paczek żywnościowych - paczki będą wydawane w maju i czerwcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *