ZARZĄDAndrzej Wysokiński

Prezes
Stefan Kopyść

Wiceprezes
Wanda Orszewska

Wiceprezes

Mirosława Linda

Sekretarz
Barbara Śliwińska

Skarbnik
Vacat

Członek ZarząduKOMISJA REWIZYJNAMarianna Pożarowska

Przewodniczący
Teresa Orszewska

Zastępca Przewodniczącego
Adrian Palenceusz

Członek Komisji