Loga_Program_Operacyjny

PODPROGRAM 2021 PLUS - SPRAWOZDANIE

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Razem” w Elblągu (OPL) realizowało Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - Podprogram 2021 Plus współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: luty 2023 - sierpień 2023.

2. Rzeczywisty okres dystrybucji żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus obejmował miesiące: maj 2023 - czerwiec 2023 (wydawanie żywności w Podprogramie 2021 Plus), a realizacja działań w ramach środków towarzyszących miała miejsce w okresie: listopad 2022 - sierpień 2023.

3. W trakcie trwania Podprogramu 2021 Plus osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw produktów składający się z 6 artykułów spożywczych należących do 6 grup towarowych, o łącznej wadze 15,30 kg dla jednego odbiorcy końcowego. W skład zestawu wchodziły następujące artykuły:

a) artykuły warzywne i owocowe (powidła śliwkowe).
b) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki).
c) artykuły mięsne (szynka wieprzowa mielona).
d) artykuły mleczne (mleko UHT).
e) cukier (cukier biały).
f) tłuszcze (olej rzepakowy).

4. Pomoc żywnościowa w Podprogramie 2021 Plus trafiła łącznie do 461 osób (w tym 13 osób - uchodźców wojennych z Ukrainy) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zamieszkujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (miasto Elbląg), które zostały skierowane do otrzymania pomocy żywnościowej przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (ECUS).

5. Osobom potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus wydaliśmy łącznie:

a) 7,05330 ton (7053,30 kg) żywności.
b) 922 paczek żywnościowych.
c) 0 posiłków.

6. W ramach działań towarzyszących adresowanych do osób korzystających z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 Plus przy współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu zostały zrealizowane 2 warsztaty edukacyjne:

6.1. w dniu 06.07.2023 r. odbyły się warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej pt. „Prawo konsumenta po zmianach”, w których udział wzięło 11 osób.
6.2. w dniu 16.08.2023 r. odbyły się warsztaty kulinarne pt. "Zdrowe odżywianie przez niemarnowanie", w których udział wzięło 6 osób.

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021 Plus

1) w dniach 25-26.11.2022 r. – sklepy sieci "Kaufland" „Biedronka”, „Lidl”, „Stokrotka” w Elblągu. Udział wolontariuszy Stowarzyszenia oraz wolontariuszy szkolnego Koła Wolontariatu - uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu - w „Świątecznej Zbiórce Żywności” zorganizowanej przez Polską Federację Banków Żywności - Bank Żywności w Elblągu.
2) w dniach 30.11.2022 r. - 07.12.2022 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - przekazanie 30 świątecznych paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym: starszym, chorym i niepełnosprawnym - podopiecznym Stowarzyszenia.
3) w dniu 06.12.2022 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - przygotowanie i przekazanie 20 paczek mikołajkowych dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin - podopiecznych Stowarzyszenia.
4) w dniu 16.12.2022 r. – Plac Dworcowy w Elblągu - współorganizacja z Bankiem Żywności w Elblągu, Zespołem Szkół Gospodarczych w Elblągu, stowarzyszeniem „Teen Challenge” (głównym organizatorem wydarzenia) oraz innymi organizacjami pozarządowymi z terenu miasta Elbląga i okolic VIII spotkania wigilijnego pt. „Nie jesteś sam” adresowanego do osób samotnych, niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, uzależnionych i innych. Tradycyjnie na to wigilijne spotkanie nasze Stowarzyszenie przygotowało świątecznych potrawy (barszcz z uszkami, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, różne rodzaje ciasta, owoce).
5) w dniach 24-25.03.2023 r. – sklepy sieci „Biedronka”, „Lidl”, "Kaufland", „Stokrotka” w Elblągu - udział wolontariuszy Stowarzyszenia w "Wielkanocnej Zbiórce Żywności" zorganizowanej przez Polską Federację Banków Żywności - Bank Żywności w Elblągu.
6) w dniach 30.03.2023 r. - 05.04.2023 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - przekazanie 30 świątecznych paczek żywnościowych osobom najbardziej potrzebującym: starszym, chorym i niepełnosprawnym - podopiecznym Stowarzyszenia.
7) w dniu 05.04.2023 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - przygotowanie i przekazanie 20 paczek świątecznych dla dzieci z najuboższych rodzin - podopiecznych Stowarzyszenia.
8) w dniu 04.06.2023 r. – Park BAŻANTARNIA w Elblągu - Piknik Rodzinny pt. "Nasza rodzina nie marnuje" - współorganizacja wraz z Bankiem Żywności w Elblągu, stowarzyszeniem "Teen Challenge", stowarzyszeniem "Wystarczy Jeden Uśmiech", Elbląskim Centrum Usług Społecznych i Ośrodkiem Kuratorskim nr 2 przy Sądzie Rejonowym w Elblągu wydarzenia, którego głównym celem - obok dobrej, rodzinnej zabawy - była promocja idei nie marnowania żywności. Dla uczestników wydarzenia nasze Stowarzyszenie przygotowało: grochówkę na boczku i wędzonce, pierogi ruskie, pierogi z mięsem, gofry z różnymi dodatkami, różne rodzaje ciast oraz loterię z nagrodami rzeczowymi.
9) w dniu 06.07.2023 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej pt. "Prawo konsumenta po zmianach" dla osób zakwalifikowanych do udziału w POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus przeprowadziła Pani Barbara Bukowska.
10) w dniu 07.07.2023 r. – Plac Dworcowy w Elblągu - spotkanie pt. „Coffe House” organizowane przez Stowarzyszenie „Teen Challenge”, Chrześcijańska Misja Społeczna - nasze Stowarzyszenie przygotowało i wydało zupę pomidorową dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników spotkania.
11) w dniu 16.08.2023 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu - warsztaty kulinarne pt. "Zdrowe odżywianie przez niemarnowanie" dla osób zakwalifikowanych do udziału w POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus przeprowadziła Pani Dorota Brzozowska.
12) w dniu 25.08.2023 r. – Plac Dworcowy w Elblągu - spotkanie pt. „Coffe House” organizowane przez Stowarzyszenie „Teen Challenge”, Chrześcijańska Misja Społeczna - nasze Stowarzyszenie przygotowało i wydało pierogi dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników spotkania.

Inne Działania Towarzyszące w Podprogramie 2021 Plus

1) wydawanie osobom potrzebującym nieodpłatnie (w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy Stowarzyszenia) pieczywa dostarczanego przez jedną z elbląskich piekarni, a także odzieży, obuwia, zabawek dla dzieci, kosmetyków, środków czystości.
2) wydawanie osobom najbardziej potrzebującym (w każdy piątek) żywności z krótkim terminem ważności (nabiał, jaja, pieczywo i ciasta, mięso, wędliny, podroby, ryby, warzywa i owoce) pochodzącej ze sklepów: „Biedronka”, „Lidl”, „Aldi”, „Kaufland”.
3) pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy zgłaszającym się do naszej organizacji - udzielenie wsparcia w postaci: odzieży, obuwia, kołder, poduszek, pościeli, kosmetyków i chemii gospodarczej oraz pomocy żywnościowej.
4) zapobieganie marnowaniu żywności przez przekazanie niewykorzystanej żywności, o której mowa w pkt. 2, do organizacji pozarządowych z terenu m. Elbląga (stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech” i stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna), gdzie posłużyła ona do przygotowania posiłków dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dla seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, itp.).
5) nieodpłatne pozyskanie w ramach współpracy z Prywatnym Gospodarstwem Rolnym Pana Mariana Biel z Batorowa warzyw (ziemniaki, cebula, marchew, pietruszka) i nabiału (jaja) oraz ich nieodpłatne przekazanie dla stowarzyszenia „Wystarczy Jeden Uśmiech”, gdzie zostały wykorzystane do przygotowania obiadów dla osób najbardziej potrzebujących (seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych).

W okresie trwania Podprogramu 2021 Plus do osób potrzebujących zostało przekazane 7,30649 ton (7306,49 kg) żywności pochodzącej z innych źródeł.

Łączna ilość żywności przekazanej osobom potrzebującym w Podprogramie 2021 Plus (żywność ze środków FEAD + żywność pochodząca z innych źródeł) wyniosła 14,35979 ton (14359,79 kg) żywności.

Elbląg
, dnia 15 września 2023 r.

(-) Andrzej Wysokiński - Prezes Zarządu.
(-) Elżbieta Wysokińska - Kierownik Zespołu.
(-) Radosław Szewczyk - Specjalista ds. administracyjno-biurowych, członek Zespołu.
(-) Bogusława Gulbicka - Specjalista ds. obsługi magazynowej, członek Zespołu.


PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w realizacji Podprogramu 2021 Plus i działań towarzyszących dla:

1. Zarządu i Pracowników Banku Żywności w Elblągu.
2. Zarządu Stowarzyszenia "Pajdka" przy Banku Żywności w Elblągu.
3. Dyrekcji i Pracowników Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w Elblągu.
4. Dyrekcji Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu oraz młodzieży ze szkolnego Koła Wolontariatu wraz z opiekunem.
5. Stowarzyszenia "Teen Challenge", Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu.
6. Stowarzyszenia "Wystarczy Jeden Uśmiech" w Elblągu.

Dziękujemy ponadto za udzielone wsparcie rzeczowe i materialne:

1. Zarząd i Pracownicy „UNI-BEL” Spółka z o.o. w Elblągu.
2. Pan Ireneusz Sowa – właściciel P.P.H.U. „PATREX” z Elbląga.
3. Pan Paweł Wojtkiewicz – właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „Dobromir” z Elbląga.
4. Pan Zbigniew Wójcik – właściciel zakładu „ZOMER – Mechanika Pojazdowa” z Elbląga.
5. Państwo Natalia i Rafał Dębski – właściciele firmy z Czarnej Góry k. Pasłęka.
6. Pan Radosław Kamecki z Elbląga.
7. Pani Anna Kastek – firma telemarketingowa „Europa” w Sosnowcu.
8. Pan Marian Biel i Pani Grażyna Wiśniewska – Prywatne Gospodarstwo Rolne w Batorowie.

oraz pozostałym sponsorom indywidualnym i firmowym, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, a których wsparcie wniosło znaczący wkład w realizację przez nasze stowarzyszenie zadań statutowych, w tym działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021 Plus.

Elbląg
, dnia 15 września 2023 r.

(-) Andrzej Wysokiński - Prezes Zarządu.
(-) Elżbieta Wysokińska - Kierownik Zespołu.
(-) Radosław Szewczyk - Specjalista ds. administracyjno-biurowych, członek Zespołu.
(-) Bogusława Gulbicka - Specjalista ds. obsługi magazynowej, członek Zespołu.