ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY WYŁĄCZNIE W TERMINACH WSKAZANYCH W HARMONOGRAMIE.

Żywność nie odebrana w wyznaczonym terminie nie przechodzi na następny miesiąc (po ostatnim dniu wydawania żywności jest ona rozliczana i podlega zwrotowi do magazynu OPR, co znaczy że nie będzie już możliwości odbioru po tym terminie).

ODBIÓR ŻYWNOŚCI ODBYWA SIĘ PRZY ZACHOWANIU DYSTANSU SPOŁECZNEGO I W MASECZKACH OCHRONNYCH !!!