ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OSOBOM UPRAWNIONYM
ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

Żywność jest wydawana wyłącznie w terminach
wskazanych w harmonogramie wydawania żywności na dany miesiąc.

ŻYWNOŚĆ NIE ODEBRANA W WYZNACZONYM TERMINIE
NIE PRZECHODZI NA KOLEJNY MIESIĄC.

Po ostatnim dniu wydawania żywność jest rozliczana
i podlega zwrotowi do magazynu OPR,
co oznacza że nie ma możliwości jej odbioru po tym terminie.


UWAGA !
Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2022 r. nie będzie wydawania żywności
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Spowodowane jest to brakiem dostaw do magazynu Banku Żywności.
Kolejne wydawanie odbędzie się w maju 2022 r.


ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OSOBOM UPRAWNIONYM
ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

Żywność jest wydawana wyłącznie w terminach
wskazanych w harmonogramie wydawania żywności na dany miesiąc.

ŻYWNOŚĆ NIE ODEBRANA W WYZNACZONYM TERMINIE
NIE PRZECHODZI NA KOLEJNY MIESIĄC.

Po ostatnim dniu wydawania żywność jest rozliczana
i podlega zwrotowi do magazynu OPR,
co oznacza że nie ma możliwości jej odbioru po tym terminie.

ODBIÓR ŻYWNOŚCI
ODBYWA SIĘ PRZY ZACHOWANIU DYSTANSU SPOŁECZNEGO
I W MASECZKACH OCHRONNYCH!


ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY OSOBOM UPRAWNIONYM
ZA OKAZANIEM DOWODU OSOBISTEGO.

Żywność jest wydawana wyłącznie w terminach
wskazanych w harmonogramie wydawania żywności na dany miesiąc.

ŻYWNOŚĆ NIE ODEBRANA W WYZNACZONYM TERMINIE
NIE PRZECHODZI NA KOLEJNY MIESIĄC.

Po ostatnim dniu wydawania żywność jest rozliczana
i podlega zwrotowi do magazynu OPR,
co oznacza że nie ma możliwości jej odbioru po tym terminie.

ODBIÓR ŻYWNOŚCI
ODBYWA SIĘ PRZY ZACHOWANIU DYSTANSU SPOŁECZNEGO
I W MASECZKACH OCHRONNYCH!