Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Loga_Program_Operacyjny-1024x132.png

PODPROGRAM 2021 - SPRAWOZDANIE

1. Stowarzyszenie Integracyjne „Razem” w Elblągu (OPL) realizowało Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - Podprogram 2021 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie: grudzień 2021 - październik 2022.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw produktów składający się z 10 artykułów spożywczych należących do 6 grup towarowych, o łącznej wadze 23,17 kg dla jednego odbiorcy końcowego. W skład zestawu wchodziły następujące artykuły spożywcze:

a) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe).
b) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świderki).
c) artykuły mięsne i rybne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju).
d) artykuły mleczne (mleko UHT).
e) cukier (cukier biały).
f) tłuszcze (olej rzepakowy).

3. Pomoc żywnościowa w Podprogramie 2021 trafiła do 487 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta Elbląga (województwo warmińsko-mazurskie).

4. Osobom potrzebującym w ramach POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 wydaliśmy łącznie:

a) 10,95214 ton (10952,14 kg) żywności.
b) 2352 paczek żywnościowych.
c) 0 posiłków.

5. W ramach działań towarzyszących adresowanych do osób korzystających z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 zrealizowano przy współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu 2 warsztaty edukacyjne. W dniu 03.06.2022 r. przeprowadzono warsztat edukacji ekonomicznej pt. „Jak planować budżet domowy i zakupy?” oraz program edukacyjny dotyczący zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności pt. „Talerz żywieniowy 2021”, w których udział wzięło 5 osób.

Harmonogram Działań Towarzyszących w Podprogramie 2021

1) w dniach 26-27.11.2021 r. – sklepy sieci „Biedronka”, „Lidl”, „Stokrotka” w Elblągu. Udział wolontariuszy stowarzyszenia w „Świątecznej Zbiórce Żywności” zorganizowanej przez Polską Federację Banków Żywności - Bank Żywności w Elblągu.
2) w dniu 06.12.2021 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu. Przekazanie 20 paczek świątecznych osobom najbardziej potrzebującym - podopiecznym Stowarzyszenia.
3) w dniu 06.12.2021 r. – Świetlica przy parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu. Przygotowanie i przekazanie paczek mikołajkowych dla dzieci - podopiecznych świetlicy.
4) w dniu 17.12.2021 r. – Plac Dworcowy w Elblągu. Współorganizacja z Bankiem Żywności oraz Stowarzyszeniem „Teen Challenge” oraz innymi organizacjami pozarządowymi VII spotkania wigilijnego pt. „Nie jesteś sam” adresowanego do osób samotnych, niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, uzależnionych i innych. Przygotowanie i wydawanie świątecznych potraw (barszcz z uszkami, pierogi ruskie, pierogi z kapustą i grzybami, ciasto).
5) od lutego 2022 r. - Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu. W związku z działaniami zbrojnymi na terytorium Ukrainy i napływem do naszego miasta uchodźców wojennych - włączyliśmy się w pomoc uchodźcom udzielając im wsparcia w postaci m.in. odzieży, obuwia, kołder, poduszek, pościeli, kosmetyków i chemii gospodarczej oraz pomocy żywnościowej.
6) w dniu 18.03.2022 r., godz. 17:00 – Spotkanie pt. „Coffe House” organizowane przez Stowarzyszenie „Teen Challenge”, Chrześcijańska Misja Społeczna, plac Dworcowy w Elblągu. Przygotowanie zupy (grochówki) dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników spotkania.
7) w dniach 01-02.04.2022 r. – sklepy sieci „Biedronka”, „Lidl”, „Stokrotka” w Elblągu. Udział wolontariuszy stowarzyszenia oraz uczniów szkolnego Koła Wolontariatu przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności” zorganizowanej przez Polską Federację Banków Żywności - Bank Żywności w Elblągu.
8) w dniach 06-07.04.2022 r. – Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu. Przekazanie 25 paczek świątecznych osobom najbardziej potrzebującym - podopiecznym Stowarzyszenia.
9) w dniu 07.04.2022 r. - Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Elblągu. Przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych dla dzieci - podopiecznych świetlicy szkolnej.
10) w dniu 20.04.2022 r. - Spotkanie wielkanocne w ramach inicjatywy pt. „Coffe House” organizowanej przez Stowarzyszenie „Teen Challenge”, Chrześcijańska Misja Społeczna, plac Dworcowy w Elblągu. Przygotowanie wielkanocnego żurku z jajkiem, ciasta dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników spotkania.
11) w dniu 03.06.2022 r. – Bank Żywności w Elblągu, ul. Stefczyka 7-8. Warsztaty edukacyjne dla osób zakwalifikowanych do POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2021 w Stowarzyszeniu Integracyjnym RAZEM w Elblągu (forma stacjonarna)
12) w dniu 11.06.2022 r. – Sołectwo Nowakowo. Przekazanie nagród rzeczowych na loterię i współudział ze stowarzyszeniem „Fabryka Dobra” w Elblągu w festynie charytatywnym na rzecz dwójki dzieci z Wyspy Nowakowskiej
13) w dniu 01.07.2022 r., godz. 17:00 – Spotkanie pt. „Coffe House” organizowane przez Stowarzyszenie „Teen Challenge”, Chrześcijańska Misja Społeczna, plac Dworcowy w Elblągu. Przygotowanie zupy (pomidorowa) dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym - uczestników spotkania
14) w dniu 14.10.2022 r. w godz. 17:00-19:00 – Międzynarodowy Dzień Żywności na Placu Dworcowym w Elblągu. Współorganizacja z Bankiem Żywności w Elblągu, stowarzyszeniami „Teen Challenge” i „Wystarczy Jeden Uśmiech” spotkania, którego głównym celem jest promocja idei „Nie marnowania żywności”. Dla uczestników spotkania nasze Stowarzyszenie przygotowało grochówkę na boczku i wędzonce oraz różne rodzaje ciasta, a wszystkie te potrawy rozeszły się w ekspresowym tempie

Inne Działania Towarzyszące w Podprogramie 2021

1) Wydawanie osobom potrzebującym nieodpłatnie (w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach pracy Stowarzyszenia) pieczywa dostarczanego przez jedną z elbląskich piekarni, a także odzieży, obuwia, zabawek dla dzieci, kosmetyków, środków czystości.
2) Wydawanie osobom najbardziej potrzebującym (w każdy piątek) żywności z krótkim terminem ważności (nabiał, jaja, pieczywo i ciasta, mięso, wędliny, podroby, ryby, warzywa i owoce) pochodzącej ze sklepów: „Biedronka”, „Lidl”, „Aldi”, „Kaufland”.
3) Zapobieganie marnowaniu żywności przez przekazanie niewykorzystanej żywności, o której mowa w pkt. 2, do organizacji pozarządowych z terenu m. Elbląga (stowarzyszenie „Wystarczy Jeden Uśmiech” i stowarzyszenie „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna), gdzie posłużyła ona do przygotowania posiłków dla osób najbardziej potrzebujących i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dla seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności, uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, itp.).
4) Nieodpłatne wydawanie osobom potrzebującym warzyw (kalafior, pomidory koktajlowe, marchew, pietruszka, buraki) i owoców (jabłka) dostarczonych przez Bank Żywności w Elblągu.
5) Nieodpłatne pozyskanie w ramach współpracy z Prywatnym Gospodarstwem Rolnym Pana Mariana Biel z Batorowa warzyw (ziemniaki, cebula, marchew, pietruszka) i nabiału (jaja) oraz ich nieodpłatne przekazanie dla stowarzyszenia „Wystarczy Jeden Uśmiech”, gdzie zostały wykorzystane do przygotowania obiadów dla osób najbardziej potrzebujących (seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych).

W okresie trwania Podprogramu 2021 do osób potrzebujących zostało przekazane 16,86514 ton (16865,14 kg) żywności pochodzącej z innych źródeł.

Łączna ilość żywności przekazanej osobom potrzebującym w Podprogramie 2021 (żywność ze środków FEAD + żywność pochodząca z innych źródeł) wyniosła 27,81728 ton (27817,28 kg) żywności.PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu składa serdeczne podziękowania za udzielone wsparcie w realizacji Podprogramu 2021 i działań towarzyszących dla:

1. Zarządu i Pracowników Banku Żywności w Elblągu.
2. Zarządu Stowarzyszenia "Pajdka" przy Banku Żywności w Elblągu.
3. Dyrekcji i Pracowników Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w Elblągu.
4. Dyrekcji Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu oraz młodzieży ze szkolnego Koła Wolontariatu wraz z ich opiekunem.
5. Stowarzyszenia "Wystarczy Jeden Uśmiech" w Elblągu.
6. Stowarzyszenia "Teen Challenge", Chrześcijańska Misja Społeczna, Oddział w Elblągu.
7. Stowarzyszenia "Fabryka Dobra" w Elblągu

Dziękujemy ponadto za udzielone wsparcie rzeczowe i materialne:

1. Pani Katarzyna Bożyczko – Prezes Zarządu P.P.H.U. „BOMA” Sp. z o.o. z Kazimierzowa.
2. Zarząd i Pracownicy „UNI-BEL” Spółka z o.o. w Elblągu.
3. Pan Ireneusz Sowa – właściciel P.P.H.U. „PATREX” z Elbląga.
4. Pan Paweł Wojtkiewicz – właściciel Zakładu Usługowo-Produkcyjnego „Dobromir” z Elbląga.
5. Pan Zbigniew Wójcik – właściciel zakładu „ZOMER – Mechanika Pojazdowa” z Elbląga.
6. Państwo Natalia i Rafał Dębski - właściciele firmy z Czarnej Góry k. Pasłęka.
7. Pan Radosław Kamecki z Elbląga.
8. Pani Anna Kastek – firma telemarketingowa „Europa” w Sosnowcu.
9. Pan Marian Biel i Pani Grażyna Wiśniewska – Prywatne Gospodarstwo Rolne w Batorowie.
10. Fundacja „Lwie Serce” z Elbląga

oraz pozostałym sponsorom indywidualnym i firmowym, których nie sposób tutaj wszystkich wymienić, a których wsparcie wniosło znaczący wkład w realizację przez nasze stowarzyszenie zadań statutowych, w tym działań towarzyszących w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021.