Stowarzyszenie Integracyjne RAZEM w Elblągu jest organizacją społeczną działającą w środowisku lokalnym nieprzerwanie od 2004 roku.

Działalność naszej organizacji oparta jest na pracy wolontariuszy.

Przy współpracy z lokalnym Bankiem Żywności w Elblągu, Stowarzyszeniem PAJDKA w Elblągu, Elbląskim Centrum Usług Społecznych oraz dzięki pomocy sponsorów indywidualnych i firmowych (lokalnych i z terenu Polski) staramy się nieść pomoc osobom potrzebującym z terenu miasta Elbląga: osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, bezdomnym, ubogim - zagrożonym wykluczeniem społecznym.

NASZE DZIAŁANIA

Wspólnie z Bankiem Żywności i Elbląskim Centrum Usług Społecznych uczestniczymy w realizacji Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego do osób najbardziej potrzebujących pomocy dostarczana jest pomoc żywnościowa.

W ramach tzw. działań towarzyszących dla Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" przy współpracy z Bankiem Żywności w Elblągu organizujemy warsztaty ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne i dotyczące przeciwdziałania marnowaniu się żywności. Do udziału w warsztatach są zapraszane osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" oraz osoby zainteresowane tematyką szkoleń.

Razem z Bankiem Żywności w Elblągu realizujemy program na rzecz przeciwdziałania marnowaniu się żywności. Pochodzące ze sklepów wielkopowierzchniowych (tj. Biedronka, Lidl, Kaufland, Tesco) produkty żywnościowe z krótkim terminem ważności (mięso, ryby, nabiał, pieczywo, warzywa i owoce) są raz w tygodniu dostarczane do naszej organizacji przez Bank Żywności w Elblągu. Dostarczone do nas produkty żywnościowe są następnie dystrybuowane wśród osób najbardziej potrzebujących pomocy oraz przekazywane do innych organizacji, z którymi współpracujemy, np. zajmujących się przygotowaniem posiłków dla osób potrzebujących.

Przeciwdziałając marnowaniu się żywności, przy współpracy z jedną z elbląskich piekarni, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek - w godzinach pracy naszej organizacji) wydajemy osobom potrzebującym pomocy pieczywo (chleb, bułki).

Przed Świętami Wielkanocnymi i świętami Bożego Narodzenia, czynnie uczestniczymy w organizowanej przez Bank Żywności akcji "Świąteczna Zbiórka Żywności". Dzięki temu, z pozyskanych w ramach akcji produktów żywnościowych (cukier, mąka, olej, konserwy mięsne i rybne, makaron, ryż, kasza, słodycze, itp.) dwa razy w roku przygotowujemy żywnościowe paczki świąteczne dla osób najbardziej potrzebujących.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu pochodzącemu od lokalnych i krajowych sponsorów indywidualnych i firmowych corocznie przygotowujemy paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Współuczestniczymy w procesie resocjalizacji osób Skazanych. Współpracując z II Zespołem Służby Kuratorskiej przy Sądzie Rejonowym w Elblągu organizujemy - dla osób Skazanych na karę ograniczenia wolności lub grzywny - możliwość świadczenia w naszej organizacji nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

W razie potrzeby służymy naszym podopiecznym pomocą w kontaktach z urzędami, szczególnie z Elbląskim Centrum Usług Społecznych.