Sprawozdanie zostanie opublikowane w terminie maksymalnie 3 miesięcy od dnia zakończenia realizacji Podprogramu 2023.