FEPŻ_LOGO_RP_UE_RGB-1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Programu "Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027" odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Organizacje Partnerskie:

- Federacja Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 30,
- Bank Żywności z siedzibą w Elblągu przy ul. Stefczyka 7-8,
- Stowarzyszenie Integracyjne "Razem" z siedzibą w Elblągu przy ul. Obrońców Pokoju 7A

realizujące Program "Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027" przetwarzają dane osobowe osób korzystających z pomocy żywnościowej obejmujące:

1. imię i nazwisko, liczbę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, w tym w podziale na: płeć, przynależność do grupy docelowej Programu Operacyjnego, tj. osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne, migranci i osoby obcego pochodzenia, pozostałe osoby;
2. dochód osoby i rodziny;
3. powody udzielenia pomocy na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej.(powrót do poprzedniej strony)