1. Skierowania na Podprogram 2021 Plus wystawiają pracownicy socjalni Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9 - właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby potrzebującej.

2. Obecnie trwa kwalifikowanie osób potrzebujących na listę osób uprawnionych do otrzymania pomocy żywnościowej w Podprogramie 2021 Plus w oparciu o skierowania przekazane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych.

3. Dystrybucja żywności jest przewidziana na luty 2023 r., jednakże termin ten może ulec zmianie. Prosimy o uważne śledzenie komunikatów na stronie lub kontakt telefoniczny z naszą organizacją (w drugiej połowie stycznia 2023 r.) w celu uzyskania szczegółowych informacji o przewidywanym terminie rozpoczęcia dystrybucji żywności.