Spotkanie „Coffe House” (lipiec 2022)

W dniu 01 lipca 2022 r. na elbląskim placu Dworcowym odbyło się kolejne piątkowe spotkanie z inicjatywy stowarzyszenia "Teen Challenge" - elbląskiego oddziału Chrześcijańskiej Misji Społecznej, w którego przygotowanie po raz kolejny czynnie włączyło się Stowarzyszenie Integracyjne "Razem" w Elblągu.

Tradycyjnie, jak w każdy piątek, o godzinie 17:00 zgromadziliśmy się na placu Dworcowym w Elblągu, aby wspólnie z organizatorami tego wydarzenia podzielić się z uczestnikami spotkania pokarmem dla ciała i ducha. W to pogodne, ciepłe lipcowe popołudnie spędziliśmy czas wspólnie z osobami potrzebującymi. Był to dobry czas rozmów, czas wydania przygotowanego posiłku, ale przede wszystkim głoszenia prawd Bożego Słowa i modlitwy. A przedmiotem rozważań organizatorów w tym dniu były słowa modlitwy:

"Ojcze nasz, który jesteś w niebie,
niech się święci imię Twoje!
Niech przyjdzie królestwo Twoje;
niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie"
(Ewangelia wg św. Mateusza 6, 9-10)

Główni organizatorzy spotkania w swoich rozważaniach skupili się w tym dniu przede wszystkim na słowach: "Bądź wola Twoja, przyjdź Królestwo Twoje". Ale modlitwa ta jest dla nas szczególna jeszcze z jednego powodu. A mianowicie zawarte są w niej słowa:

"Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj" (Ewangelia wg św. Mateusza 6, 11).

Słowa te są wołaniem człowieka spragnionego Chleba - prośbą nie tylko o chleb powszedni, ale i o ten Chleb duchowy, którym jest Chrystus, nadzieja każdego człowieka na lepsze jutro, na przyszłość.

Ten Chleb (duchowy i powszedni) niosą ludziom potrzebującym organizatorzy (stowarzyszenie "Teen Challenge") oraz liczne organizacje działające w naszym mieście: Bank Żywności w Elblągu wraz ze stowarzyszeniem "Pajdka", nasze Stowarzyszenie Integracyjne "Razem", stowarzyszenie "Wystarczy Jeden Uśmiech" oraz inne organizacje pozarządowe.

W trakcie dzisiejszego piątkowego spotkania dzieliśmy się z potrzebującymi nie tylko gorącym posiłkiem, jakim była przygotowana przez nasze stowarzyszenie zupa pomidorowa. Dzieliliśmy się przede wszystkim chlebem, który tradycyjnie już zapewniły: Więzienna Piekarnia Bartoszyce oraz elbląska Piekarnia "Tradycyjna".

Spotkanie z licznie zgromadzonymi słuchaczami upłynęło w przyjemnej atmosferze, przy pięknej - słonecznej i ciepłej - pogodzie. W imieniu organizatorów i uczestników DZIĘKUJEMY ❤️ wszystkim, którzy sercem, ofiarnością i swoją pracą wsparli inicjatywę Coffee House. Dzięki temu, wiele osób piątkowego popołudnia może nasycić się gorącym posiłkiem i innym wspaniałymi dodatkami.

Oto krótka fotorelacja z tego wydarzenia: