Podprogram 2021

Od miesiąca LUTEGO 2022 rozpoczniemy wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021.

Od miesiąca LUTEGO 2022 rozpoczniemy wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" - Podprogram 2021. Harmonogram wydawania żywności znajduje się w zakładce POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 >> PODPROGRAM 2021 >> PODPROGRAM 2021-AKTUALNOŚCI.

Żywność będzie wydawana według kolejności alfabetycznej WYŁĄCZNIE w terminach wskazanych w harmonogramie. Prosimy o terminowy odbiór żywności. Żywność nie odebrana w terminie NIE PRZECHODZI NA KOLEJNY MIESIĄC - po ostatnim dniu wyznaczonym w harmonogramie jest ona rozliczana i zwracana do magazynu OPR, co oznacza, że nie ma możliwości jej otrzymania po tym terminie.

ŻYWNOŚĆ WYDAJEMY PRZY ZACHOWANIU DYSTANSU SPOŁECZNEGO I W MASECZKACH OCHRONNYCH !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *