paczki świąteczne
Świąteczna Zbiórka Żywności
By Radosław Szewczyk | |

W dniach od 23 do 28 listopada 2020 r. odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana przez Banki Żywności w całym kraju. Robiąc zakupy, pamiętajmy o najuboższych mieszkańcach naszego miasta. Do koszy oznaczonych przez Bank Żywności możemy włożyć dowolny produkt, np. cukier, mąka, ryż, kasza, olej, herbata, kawa, słodycze.

Z zebranych produktów Bank Żywności oraz organizacje społeczne z nim współpracujące przygotują paczki świąteczne, które trafią do osób najbardziej potrzebujących.