Spotkanie Mikołajkowe w Suchaczu

W tym roku wspomogliśmy działania Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu, która dzięki przekazanej przez nas pomocy przygotowała oraz przekazała w dniu 7 grudnia 2020 r. paczki mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z Suchacza i okolic.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim naszym sponsorom: indywidualnym i firmowym za okazane serce i wsparcie: finansowe oraz rzeczowe, dzięki któremu możliwe są wszelkie nasze działania.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu od sponsorów indywidualnych i firmowych, którzy co roku wspierają działania naszego Stowarzyszenia podejmowane na rzecz osób potrzebujących: dorosłych, chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży - w tym roku wspomogliśmy działalność Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu, dzięki czemu możliwe było przygotowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych tamtejszej świetlicy.

W dniu 07 grudnia 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Suchaczu odbyło się spotkanie mikołajkowe podczas którego paczki trafiły do dzieci i młodzieży z Suchacza i okolic.

Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia.