2020-12-04
Mikołajki 2020
By Radosław Szewczyk | |

W dniu 04 grudnia 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia Integracyjnego "Razem" oraz w mieszkaniach niektórych spośród naszych podopiecznych przekazaliśmy paczki świąteczne przygotowane dzięki wsparciu elbląskiego Banku Żywności (z żywności pozyskanej w ramach tegorocznej edycji "Świątecznej Zbiórki Żywności") oraz dzięki wsparciu naszych sponsorów z terenu całej Polski.

W imieniu Obdarowanych dziękujemy za wsparcie elbląskiemu oddziałowi Banku Żywności, Stowarzyszeniu "Pajdka" przy Banku Żywności w Elblągu oraz sponsorom indywidualnym i firmowym, którzy wspierają nasze działania.